شهیره الهامی خبرنگار خبرگزاری زنان افغانستان به عنوان خبرنگار برتر سال شناخته شد 
   شهیره الهامی خبرنگار خبرگزاری زنان افغانستان به عنوان خبرنگار برتر سال شناخته شد 
اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان برای تشویق و تقدیر از فعالیت های رسانه‌ای خبرنگاران در جشنواره‌ای شماری از چهره های رسانه‌یی را به عنوان خبرنگاران برتر سال ۱۴۰۲ معرفی کرد.

خبرگزاری زنان افغانستان: اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان برای تشویق و تقدیر از فعالیت های رسانه‌ای خبرنگاران در جشنواره‌ای شماری از چهره های رسانه‌یی را به عنوان خبرنگاران برتر سال ۱۴۰۲ معرفی کرد.

در این میان پنج خبرنگار زن به عنوان خبرنگار برتر سال شناخته شدند که شهیره الهامی خبرنگار خبرگزاری زنان افغانستان نیز به عنوان « بهترین خبرنگار در حوزه غرب» شناخته شده است.

همچنان هوسی احمدی، افسانه‌ حیدری و فرح فریبرز از کابل و عایشه احمدزی از ننگرهار جایزه‌ خبرنگاران برتر سال را دریافت کردند.

این جشنواره در سطح افغانستان برگزار گردیده بود که از هر زون، یک خبرنگار و یک گوینده برتر انتخاب شده است. مسوولان این جشنواره می‌گویند برگزاری این گونه رقابت‌ها می‌تواند در قسمت رشد و ظرفیت سازی کار خبرنگاران موثر واقع شده و زمینه ساز پیشرفت و بهتر شدن کار رسانه‌ای در افغانستان خواهد شد.

 

 

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان