شورای امنیت سازمان ملل نشستی را پیرامون افغانستان برگزار می‌کند
شورای امنیت سازمان ملل نشستی را پیرامون افغانستان برگزار می‌کند
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پس از چاشت، ۷ حوت، نشستی را درباره‌ی افغانستان و در پشت درهای بسته برگزار کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز پس از چاشت، ۷ حوت، نشستی را درباره‌ی افغانستان و در پشت درهای بسته برگزار کند.

این نشست نخستین نشست بین‌المللی در رابطه به افغانستان پس از نشست چند روز قبل این سازمان در دوحه، می‌باشد.

تا اکنون جزئیات دقیق در مورد آجندای این نشست همگانی نشده است، اما از قرائن بر می‌آید که اوضاع کنونی افغانستان و موضوع تعیین نماینده‌ای ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از مسائل اصلی بحث‌های این نشست خواهند بود.

منابع معتبر نیز تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را از مواد کلیدی آجندای این نشست خوانده اند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان