شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا به خاطر ضرورت «توجه فوری» به وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان خواستار برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول ژوئیه/جولای شده است.
شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا به خاطر ضرورت «توجه فوری» به وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان خواستار برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول ژوئیه/جولای شده است.

همزمان، ریجارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان برگزاری این جلسه برای درباره آنچه او «وضع وخیم و نگران کننده» حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان دانسته، را بسیار مهم خوانده است. او گفته که این شورا باید مستقیما از زنان افغانستان حمایت کند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، محدویت‌های […]

همزمان، ریجارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان برگزاری این جلسه برای درباره آنچه او «وضع وخیم و نگران کننده» حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان دانسته، را بسیار مهم خوانده است.

او گفته که این شورا باید مستقیما از زنان افغانستان حمایت کند.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، محدویت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران در این کشور اعمال شده است.