شکاف نرم در میان تالبان
شکاف نرم در میان تالبان
عباس استانکزی: زعیمی که در بین مردم خود زندگی نکند منزوی است و حکومتش نیز دوام نخواهد یافت

عباس استانکزی: زعیمی که در بین مردم خود زندگی نکند منزوی است و حکومتش نیز دوام نخواهد یافت

عباس استانکزی وزیر امور خارجه حکومت تالبان در یک همایشی ضمن مثال از دوره صدر اسلام و حضور پیامبر اسلام و خلفای راشدین در میان مردم گفته است که : زعیمی که در بین مردم خود زندگی نکند، منزوی است و حکومتش دوام نخواهد یافت.

احتمال دارد که این سخنان متوجه ملا هبت الله آخوند رهبر تالبان در قندهار باشد که از مدت ها بدینسو در انظار عمومیظاهر نشده است.

ملا هبت الله آخوند پس از حاکمیت تالبان در افغانستان بعنوان رهبر این گروه انتخاب و بیشتر فرامین و دستورات سیاسی و اجتماعی را از قندهار به دولتمردان و مردم صادر مینمود. این دستورات عمدتا افراطی و سخت گیرانه بوده است. عدم حضور زنان در جامعه سیاسی و اجتماعات مختلف، ممنوعیت دختران از مکتب و دانشگاه و همچنان ممونوعیت حضور زنان در ادارات حکومتی از جمله دستوراتی است که از سوی ملا هبت الله صادر یافته و حضور زنان در سیاست و اجتماع را بر خلاف شریعت اسلامی عنوان نموده اند.

هر چند زمزمه هایی مبنی بر اختلافات گوناگون میان طیف تندرو تالبان و گروه میانه رو این گروه شنیده شده است اما این انتقاد ضمنی بی پرده ای است که یکی از سران حکومت تالبان در کابل نموده است. با اینحال مشخص نیست که چه چیزی سبب شده که اختلافات از اتاق فکر تالبان به بیرون کشانده شود اما آنچه مهم و اساسی پنداشته میشود این است که شکاف نرم و حساسی میان تالبان بوجود آمده که میتواند این شکاف به تدریج عمیق تر شده و میان دو طیف تندرو و میانه رو تالبان فاصله بیشتری بوجود آورد.

بخش تحلیل خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان