شکایت‌ها از سقوط بازار فروش صنایع محلی زنان در دایکندی
شکایت‌ها از سقوط بازار فروش صنایع محلی زنان در دایکندی

  خبرگزاری زنان افغانستان: آرزو یک تن از پیشه‌وران زن در دایکندی است که می‌گوید بیش از ده سال می‌شود مصروف تولید صنایع دستی است. او می‌گوید، وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان سبب کمرنگ شدن بازار کار زنان در این ولایت شده است. آرزو همچنان می‌گوید طالبان به مردان اجازه گشت و گزار در بازار […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: آرزو یک تن از پیشه‌وران زن در دایکندی است که می‌گوید بیش از ده سال می‌شود مصروف تولید صنایع دستی است.
او می‌گوید، وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان سبب کمرنگ شدن بازار کار زنان در این ولایت شده است.
آرزو همچنان می‌گوید طالبان به مردان اجازه گشت و گزار در بازار کار زنان را نمی‌دهند و از اینرو ساخته‌های دستی‌شان بفروش نمی‌رسد.
به گفته‌ی آرزو افزون بر وضع محدودیت‌ها بر کار زنان، شهر نشینان دایکندی به علت فقر اقتصادی نمی‌تواند تولیدات محلی زنان را خریداری کنند.
با این حال زنان تجارت پیشه در دایکندی ادعا می کنند که طالبان هیچ گونه حمایت از کار بار زنان نمی کنند و همواره تلاش دارند تا زنان تجارت پیشه را نیز خانه نشین کنند.
آرزو در ادامه گفته‌هایش می‌گوید، یک نمایش‌گاه صنایع محلی زنان در هفته پیشین از طرف “بنیاد آقا خان” راه اندازی شده بود که طالبان در این نمایشگاه مردان را اجازه نمی‌دادند که با زنان گفتگو و یا هم خرید و فروش کنند.

به باور آرزو، ادامه محدودیت‌ها از سوی طالبان بر کار زنان در دایکندی بزودی سبب سقوط بازار کار آنان می‌شود.