شیر محمد عباس استانکزی:«برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست»
شیر محمد عباس استانکزی:«برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست»

شیر محمد عباس استانکزی:«برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست». خبرگزاری زنان افغانستان: شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی حکومت طالبان می‌گوید که برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست. آقای استانکزی این گفته‌هایش را در جریان سفری که روز سه شنبه (۲۸سنبله)در ولایت پنجشیر داشت […]

شیر محمد عباس استانکزی:«برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست».

خبرگزاری زنان افغانستان: شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی حکومت طالبان می‌گوید که برای بازشدن مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران اکنون شرایط مساعد نیست.

آقای استانکزی این گفته‌هایش را در جریان سفری که روز سه شنبه (۲۸سنبله)در ولایت پنجشیر داشت بیان کرده اما در مورد این که مکاتب و دانشگاه‌ها به‌روی دختران افغانستان تحت چه شرایط بازگشایی خواهد شد، چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که دو سال از بسته شدن مکاتب دخترانه به روی دختران بالاتر از صنف شش و نزدیک به یک سال از بسته شدن در‌وازه‌های دانشگاه به روی دانش‌جویان دختر می‌گذرد اما در مورد این که چی وقت و تحت چه شرایطی دختران دوباره سر صنف‌های درسی حاضر خواهند شد یا خیر تا اکنون اطلاعاتی در دست نیست.

شماری از دختران دانش‌جو و دانش‌آموز می‌گویند که تحصیل حق مسلم آنان بوده و باید بی‌درنگ دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز شود.

در رابطه به بسته شدن مکاتب دختران طی یک حرکت اعتراضی، ۱۰۰۰ دختر دانش‌آموز‌ صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم از ۲۱ ولایت افغانستان و دختران مهاجر در کشور های پاکستان و ایران نامه‌ی را تحت عنوان” دو سال تاریکی’ نوشته اند که در آن خواستار بازگشایی دوباره مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران شده اند.