صبح امروز سومین زلزله بخش هایی از افغانستان را تکان داد
صبح امروز سومین زلزله بخش هایی از افغانستان را تکان داد

پس از دو زمین لرزه‌ی شدید در خوست و پکتیکا صبح امروز یک زلزله‌ی دیگر بخش از افغانستان را تکان داد. به گزارش مرکز زلزله نگاری اروپا، ساعت ۹:۰۰ صبح امروز یک زلزله‌ به قدرتی چهار اعشاریه هشت ریشتر  در بخش هایی از افغانستان بوقوع پیوسته است. به گزارش این نهاد مرکز این زمین لرزه […]

پس از دو زمین لرزه‌ی شدید در خوست و پکتیکا صبح امروز یک زلزله‌ی دیگر بخش از افغانستان را تکان داد.
به گزارش مرکز زلزله نگاری اروپا، ساعت ۹:۰۰ صبح امروز یک زلزله‌ به قدرتی چهار اعشاریه هشت ریشتر  در بخش هایی از افغانستان بوقوع پیوسته است.
به گزارش این نهاد مرکز این زمین لرزه ۴۵ کیلومتر دورتر از ولسوالی جرم بدخشان بوده است.
به گزارش منابع محلی زلزله‌ی نسبتا خفیفی در کابل و تخار نیز احساس شده است.
از خسارات ناشی ازین زلزله جزییاتی در دست نیست و مقامات رسمی طالبان تاکنون چیزی نگفته اند.
مقامات رسمی طالبان خسارات جانی وقربانیان زلزله‌ی قبلی در پکتیکا و خوست را بیش از یک هزار جان باخته و ۱۵۰۰ زخمی اعلام کردند. قدرت این زلزله بیش از هشت ریشتر گزارش شده بود.
خبرگزاری زنان افغانستان