صحرا کریمی: «فلم‌ نامه نویسی را به دختران بازمانده از تحصیل آموزش می‌دهم»
صحرا کریمی: «فلم‌ نامه نویسی را به دختران بازمانده از تحصیل آموزش می‌دهم»
صحرا کریمی، رئیس «افغان فلم» در دولت قبلی، گفته است که برای دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در کابل «فلم نامه نویسی» را به‌صورت آنلاین تدریس می‌کند.

صحرا کریمی، رئیس «افغان فلم» در دولت قبلی، گفته است که برای دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در کابل «فلم نامه نویسی» را به‌صورت آنلاین تدریس می‌کند.

صحرا کریمی، امروز سه‌شنبه ۱ جوزا، در صفحه‌ی اجتماعی اکسش گفته است که نزدیک به دو سال می‌شود مشغول تدریس «فلم نامه نویسی» به دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان است.

بانو کریمی گفت: «ضمن تدریس فلم نامه نویسی، فرهنگ کتاب‌خوانی را نیز آموزش می‌دهم. من نیستم که معلم‌ام، بلکه معلم واقعی دخترانی هستند که در شرایط سخت و دشوار، با وضع محدودیت‌ها صبر و استقامت پیشه نموده‌اند که من از آنان صبر، استقامت و پایداری را درس می‌گیرم.»

بانو کریمی گفته است: «دختران افغانستان دختران مقاوم و سرسخت هستند که در شرایط دشوار و حساس همچنان به‌دنبال آگاهی و علم تلاش می‌کنند، برای من این افتخار بزرگی‌ست که در کنار شان باشم.»

بانو کریمی، فلم‌ساز مطرح در افغانستان و نخستین زنی که برای اولین‌بار به‌عنوان رئیس «افغان‌فلم» در دولت قبلی انتخاب شده بود.

گفتنی‌ست که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان، دختران از حق آموزش و تحصیل بازماندند. حتا اجازه‌ی سفر و مسافرت را نیز ندارند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان