صد‌ها تن از باشنده‌های روستای صالحان ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، در انتظار کمک‌های فوری بسر می‌برند.
صد‌ها تن از باشنده‌های روستای صالحان ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار، در انتظار کمک‌های فوری بسر می‌برند.

  بنیاد خیریه اُمه که از سوی مسلمانان بریتانیا ایجاد شده، کمک‌ها را جمع آوری و برای کسانی در این روستا توزیع کرده که در نتیجه جنگ‌ها و یا انفجار‌ها معلول شده اند. بیوه‌ها و کودکان یتیم نیز کمک‌ها را به دست آوردند. یک مسئول بنیاد اُمه، گفت که کمک‌ها به نیازمندان ادامه خواهد یافت: […]

 

بنیاد خیریه اُمه که از سوی مسلمانان بریتانیا ایجاد شده، کمک‌ها را جمع آوری و برای کسانی در این روستا توزیع کرده که در نتیجه جنگ‌ها و یا انفجار‌ها معلول شده اند. بیوه‌ها و کودکان یتیم نیز کمک‌ها را به دست آوردند.

یک مسئول بنیاد اُمه، گفت که کمک‌ها به نیازمندان ادامه خواهد یافت: “در این روستا، کمک‌ها را برای یک هزار خانواده رساندیم. اکثریت از کسانی که کمک‌ها را دریافت کردند، معلول اند یا اعضای خانواده‌های معلولان استند. انشالله که کمک‌های ما در چارچوب برنامه تعهد شده ادامه می‌یابد.”

یکی از باشنده‌های روستای صالحان ولسوالی پنجوایی کندهار که کمک‌ها را دریافت کرده، معلول است. او می‌گوید، نخستین بار است که برای آنها کمک فراهم شده: ” هر دو چشمم نابینا است. دست هم ندارم. اکنون از این کمک خوشحال استیم. از مدت ها، یعنی پس از حاکمیت دوباره طالبان با ما هیچ‌گونه کمک صورت نگرفته و این نخستین بار است که با ما کمک می‌شود.”

این باشنده ولسوالی پنجوایی می‌گوید که بیش از ۲۰۰ خانواده در روستای صالحان با فقر شدید شب و روز شان را سپری می‌کنند.

پنجوایی در ۲۵ کیلومتری مرکز شهر کندهار موقعیت دارد. اکثریت باشنده‌های آن مانند سایر مناطق افغانستان، در نتیجه جنگ با فقر شدید روبه‌رو اند.

بنیاد اُمه در صفحه اینترنتی‌اش گفته که امسال با حدود یازده هزار خانواده نیازمند در افغانستان کمک کرده.

به گفته این بنیاد، در جریان امسال به همکاری مسلمانان مستقر در بریتانیا بیش از یک میلیون پوند برای کمک با نیازمندان در افغانستان جمع آوری کرده است.