صدها دختر در پی هراس از بازداشت‌های طالبان در بامیان دست از ادامه‌ آموزش برداشتند
صدها دختر در پی هراس از بازداشت‌های طالبان در بامیان دست از ادامه‌ آموزش برداشتند

خبرگزاری زنان افغان: در پی هراس از بازداشت‌های پیهم و خودسر دختران از سوی طالبان، منابع در مراکز آموزشی در بامیان می‌گویند، صدها دختر از ادامه‌ی آموزش دست کشیدند و خانواده‌های شان به هراس از اینکه دختران شان از سوی طالبان بازداشت نشوند، اجازه رفتن در مراکز آموزشی را نمی‌دهند. یک منبعی موثق از یک […]

خبرگزاری زنان افغان: در پی هراس از بازداشت‌های پیهم و خودسر دختران از سوی طالبان، منابع در مراکز آموزشی در بامیان می‌گویند، صدها دختر از ادامه‌ی آموزش دست کشیدند و خانواده‌های شان به هراس از اینکه دختران شان از سوی طالبان بازداشت نشوند، اجازه رفتن در مراکز آموزشی را نمی‌دهند.

یک منبعی موثق از یک مرکز آموزشی در شهر بامیان به خبرگزاری زنان افغان گفت، پیش از اقدام طالبان منبی بر بازداشت‌های پیهم دختران از سوی طالبان در حدود ۵۰ دختر در این مرکز آموزشی می‌آمدند، اما حالا این شمار به کمتر از ۱۰ نفر می‌رسند.

نسیمه یک تن از دختران که به مرکز زبان انگلسی می‌‌رود می‌گوید که هنگام رفتن به درس، مسیر راه‌اش را از یک گوشه‌ی انتخاب می‌کند که در آنجا نظامیان گروه طالبان کمتر دیده می‌شود. نسیمه می‌افزاید که تمام نگرانی‌ او و خانواده‌اش این شده که طالبان این دختر را بازداشت نکنند. به گفته‌ی نسیمه در جریان دو ساعت درسی‌اش بیش از ده‌بار با خانواده‌اش تماس می‌گیرد.

همزمان با این برخی از منابع مردمی به خبرگزاری زنان افعان می‌گویند، که اخیرا طالبان سه دختر را از کوچه‌ی مسمی به “تایتانیک” بازداشت کرده اما به دلایلی نا معلومی فورا آزاد کرده اند.