صد زن درکابل حرفه های خیاطی و صنایع دستی آموزش دیدند 
صد زن درکابل حرفه های خیاطی و صنایع دستی آموزش دیدند 

خبرگزاری زنان افغانستان: صد زن در یک دوره آموزشی حرفه های خیاطی‌ و هنری را به حمایت «کوچی گالری» یک سازمان غیر انتفاعی آموزش دیدند. این زنان آموزش ساخت دوازده نوع صنایع دستی، خیاطی، نقاشی، هنر تجسمی و خطاطی را فرا گرفتند. نهاد کوچی گالری زمینه‌ی این نوع برنامه های آموزشی را به هدف ارتقای ظرفیت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: صد زن در یک دوره آموزشی حرفه های خیاطی‌ و هنری را به حمایت «کوچی گالری» یک سازمان غیر انتفاعی آموزش دیدند.

این زنان آموزش ساخت دوازده نوع صنایع دستی، خیاطی، نقاشی، هنر تجسمی و خطاطی را فرا گرفتند.

نهاد کوچی گالری زمینه‌ی این نوع برنامه های آموزشی را به هدف ارتقای ظرفیت وکار آفرینی فراهم کرده است.

شرکت کنندگان این برنامه در مراسم فراغت شان بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه به روی زنان ودختران و حق کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی تاکید کردند.

قرار است صنایع دستی تولید شده توسط این زنان در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسد.

این درحالیست که با بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها به روی دختران و ممنوعیت حق کار زنان توسط طالبان، میزان ابتلا به بیماری های روحی وروانی نیز افزایش یافته است تنها یک تعداد محدود از زنان و دختران برای رهایی از افسردگی به صنایع دستی و یا آموزش زبان و کمپیوتر رو آوردند.