صفحات اجتماعی رادیو تلویزون ملی افغانستان مسدود شد
صفحات اجتماعی رادیو تلویزون ملی افغانستان مسدود شد

منابع محلی از مسدود شدن صفحات مجازی فسبوک و انستاگرام رادیو تلویزیون ملی رسانه دولتی تحت کنترل طالبان خبر می‌دهند. به گفته‌‌ی منبع صفحات مجازی این رسانه امروز از کار افتادند. طالبان با تصرف افغانستان رادیو تلویزیون ملی را یک دستگاه تبلیغاتی برای سفید نمایی ضعف حکومتداری خود ساخته بودند، زنان کارمند را سبک‌دوش و […]

منابع محلی از مسدود شدن صفحات مجازی فسبوک و انستاگرام رادیو تلویزیون ملی رسانه دولتی تحت کنترل طالبان خبر می‌دهند.

به گفته‌‌ی منبع صفحات مجازی این رسانه امروز از کار افتادند.

طالبان با تصرف افغانستان رادیو تلویزیون ملی را یک دستگاه تبلیغاتی برای سفید نمایی ضعف حکومتداری خود ساخته بودند، زنان کارمند را سبک‌دوش و محتوای نشراتی آن را به نفع خود تغیر داده بودند.

صفحه ی مجازی رادیو تلویزون ملی نشست سه روزه علمای دین را به گونه‌ی زنده پوشش داد و جریان‌ سخنرانی ملادهبت الله آخند زاده رهبر نامرئی طالبان را نیز به گونه‌ی صوتی و بدون تصویر پوشش داد.

خبرگزاری زنان افغانستان