صلح بدون حضور زنان،یک معامله کوتاه مدت است!
صلح بدون حضور زنان،یک معامله کوتاه مدت است!

فرحناز فروتن، کنِش‌گر و مدافع حقوق زن در واکنش به دعوت از یک زن در نشست صلح مسکو‌ گفت: صلحی که بدون صدای زنان افغانستان برقرار شود «یک معامله کوتاه‌مدت»‌است. فروتن یکی از ده‌ها فعال حقوق زن‌است که به حضور تنها یک زن از افغانستان، حبیبه سرابی، در این نشست به شدت اعتراض کردند و‌ […]

فرحناز فروتن، کنِش‌گر و مدافع حقوق زن در واکنش به دعوت از یک زن در نشست صلح مسکو‌ گفت: صلحی که بدون صدای زنان افغانستان برقرار شود «یک معامله کوتاه‌مدت»‌است. فروتن یکی از ده‌ها فعال حقوق زن‌است که به حضور تنها یک زن از افغانستان، حبیبه سرابی، در این نشست به شدت اعتراض کردند و‌ آن را نادیده گرفتن «بیش از نیمی از جمعیت افغانستان» خواندند. به باور این دسته از فعالان،‌ ادامه نادیده گرفتن زنان به برقراری صلح پایدار در افغانستان نخواهد انجامید
منبع : بی بی سی