صنایع دستی، یگانه منبع درآمد زنان بامیانی
صنایع دستی، یگانه منبع درآمد زنان بامیانی
بامیان، ولایتی که همواره در عرصه فرهنگ، هنر و فعالیت های فرهنگی و برگزاری جشنواره های محلی پیشتاز بوده و شهرت بلندی داشته است، اما بعد از تسلط دوباره طالبان در این ولایت این فعالیت ها به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است.

بامیان، ولایتی که همواره در عرصه فرهنگ، هنر و فعالیت های فرهنگی و برگزاری جشنواره های محلی پیشتاز بوده و شهرت بلندی داشته است، اما بعد از تسلط دوباره طالبان در این ولایت این فعالیت ها به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است.

صنایع دستی از دیرباز یکی از منابع مهم درآمد بانوان بامیانی بوده که در سال های اخیر شهرت زیادی کسب کرده است.

این درحالی‌ست که بسیاری از خانواده‌ها از این طریق امرار معاش می‌کردند، اما بعد از تسلط طالبان هیچ‌گونه حمایت و برنامه‌ای برای رشد و توسعه این صنعت وجود ندارد و هر روز وضع بازار صنایع دستی رو به وخامت است.

به گفته معصومه یکی از زنان صنعت کار در این ولایت، صنایع دستی برای زنان بامیان منحیث یک پشتوانه اقتصادی برای خانواده های بانوان صنعت پیشه بامیانی بوده که مدت زیادی‌ست کم‌رنگ است.

این بانوی صنعت پیشه از نبود بازار های داخلی و خارجی و عدم حمایت نهاد های ملی و بین المللی ابراز نگرانی می‌کند.

وی می‌افزاید که اگر وضع بر همین‌گونه ادامه یابد و توجه صورت نگیرد افراد زیادی دچار بحران اقتصادی شده و این صنعت نیز بدست فراموشی سپرده خواهد شد.

با وجود ضعف های موجود در این زمینه طالبان نیز در این مورد هیچ‌گونه توجه نداشته است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان