صنایع دستی و فراورد‌ه‌های تولیدی زنان بامیان به نمایش گذاشته شد
صنایع دستی و فراورد‌ه‌های تولیدی زنان بامیان به نمایش گذاشته شد

پس از روی کار آمدن نظام طالبان، مسوولان طالبان، برای اولین‌بار تولیدات صنایع دستی زنان بامیان را در پیش‌روی بودای صلصال به نمایش گذاشتند. مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت صنعت و تجارت بامیان، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را رشد این صنعت و جلب توجه‌ گردشگران عنوان کردند. فروش و تولیدات صنایع […]

پس از روی کار آمدن نظام طالبان، مسوولان طالبان، برای اولین‌بار تولیدات صنایع دستی زنان بامیان را در پیش‌روی بودای صلصال به نمایش گذاشتند.
مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت صنعت و تجارت بامیان، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را رشد این صنعت و جلب توجه‌ گردشگران عنوان کردند.
فروش و تولیدات صنایع دستی زنان بخش مهم از درآمد زایی آنانرا تشکیل می‌دهد و هم اکنون ده‌ها زن مصروف تولیدات و فروش صنایع دستی‌اند
فاطمه رضایی، یکی از زنان صنعت‌پیشه می‌گوید، در سال‌های پیش میزان عایدات آنان از رهگذر فروش تولیدات صنایع دستی خیلی خوب بود، اما اخیر بازار فروش آنان کم‌رنگ‌تر شده است. برخی از آنان هم‌چنان مب‌گویند، که بدلیل کاهش فروش بازار صنایع دستی، شمار از آنان دست از این فعالیت برداشته اند.
زنان در بامیان، انواع صنایع دستی مانند، لباس‌های فرهنگ هزارگی، بیک و کفش را با تزئینات سنتی تهیه کرده به فروش،می‌رسانند.