صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 
صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 
بخش زنان سازمان ملل در افغانستان(UN Women)، می‌گوید که درآمد ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون افغان متکی به قالین بافی می‌باشد و قالین های ساخته شده در افغانستان به دلیل کیفیت، زیبایی و هنر خود در سطح جهانی شهرت دارند.

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان(UN Women)، می‌گوید که درآمد ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون افغان متکی به قالین بافی می‌باشد و قالین های ساخته شده در افغانستان به دلیل کیفیت، زیبایی و هنر خود در سطح جهانی شهرت دارند.

این سازمان روز سه شنبه، ۹ آپریل با انتشار گزارش در صفحه ایکس خود گفته است که بر اساس گزارش بانک جهانی، زنان در افغانستان نزدیک به ۹۰ درصد بخش های فرعی بافندگی و پشم ریسی را تشکیل می دهند.

در ادامه آمده است که زنان با داشتن اهمیت فرهنگی منحصر به فرد، برای حفظ تکنیک های سنتی و کسب درآمد، اغلب به عنوان تنها نان آور خانواده خود، به این حرفه روی می‌آورند.

زنان صنعت‌کار و قالین باف در افغانستان، مهارت قالین بافی را از مادر، مادربزرگ و سایر خویشاوند‌های زن می‌آموزند و از طریق آموزش برای دیگران این هنر را از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌دهند.

این سازمان می‌گوید که زنان قالین‌باف اکثرا آنان در خانه کار می‌کنند و با استفاده از مواد طبیعی مانند پشم، ابریشم و پنبه بر روی بافندگی های چوبی یا فلزی، قالین‌های با کیفیت دستی را می‌سازند و یک زن ریسنده یا بافنده ماهانه بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ افغانی (به ارزش تقریبی ۵۰ تا ۷۶ دالر امریکایی) به‌دست می‌آورد.

بر اساس این گزارش:«پس از بازگشت طالبان و از بین رفتن سریع حقوق و فرصت‌های زنان، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، زنان سازمان ملل و شرکای محلی حمایت از ۹۰ زن را در روستاهای سه ولایت برای بهبود فرصت‌های معیشتی در بخش‌های بافندگی و ریسندگی آغاز کردند».

قالین بافی یکی از راه‌های درآمد برای زنان در افغانستان بوده و قالین‌های دستی افغانستان از کیفیت و شهرت بخصوصی در سطح منطقه و جهان برخوردار می‌باشد.

اما بعد از سقوط حکومت طی دو سال گذشته در برابر کار زنان محدودیت‌های زیادی وضع گردید که این امر سبب شد تا تعداد زیادی از آنان وظایف شان را از دست بدهند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان