طالبانو په کندهار کې یو ښځې په کنداغو وهلی دی
طالبانو په کندهار کې یو ښځې په کنداغو وهلی دی

وسله والو طالبانو د کندهار ولایت په باراز کې یوه ښځه کنداغ وهلی دی. په کندهار ولایت کې سیمه ییزو سرچینو وایی، چې طالب یو ښځه چې حتا عزت (چادری) پر سر وه او سړک پرته وه او په زور یې غټ موتر ته یې پورته کره . د سرچینې د معلوماتو له مخې، طالبانو […]

وسله والو طالبانو د کندهار ولایت په باراز کې یوه ښځه کنداغ وهلی دی.

په کندهار ولایت کې سیمه ییزو سرچینو وایی، چې طالب یو ښځه چې حتا عزت (چادری) پر سر وه او سړک پرته وه او په زور یې غټ موتر ته یې پورته کره .

د سرچینې د معلوماتو له مخې، طالبانو همیشه داسی عملونه کوی، خو خلک یواځی ننداره کولای سی، او کوم بل کار نه شوای ورته کولی.

د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځو زورونی، شکنجه او وژنې په چتګۍ سره زیاتې شوې دی او په ډیرو ولایتونو کې د ښځو او تنکیو نجونو جسدونه په پرله پسې ډول موندل شوی او یا هم شکنجه شوی دی.