طالبانو په کندهار کې یو ښځې په کنداغو وهلي دي
طالبانو په کندهار کې یو ښځې په کنداغو وهلي دي

وسله والو طالبانو د کندهار ولایت په باراز کې یوه ښځه کنداغ وهلي دي. په کندهار ولایت کې سیمه ییزو سرچینو وایی، چې طالب یو ښځه چې حتا عزت (چادري) پر سر وه او سړک پرته وه او په زور یې غټ موتر ته یې پورته کره . د سرچينې د معلوماتو له مخې، طالبانو […]

وسله والو طالبانو د کندهار ولایت په باراز کې یوه ښځه کنداغ وهلي دي.

په کندهار ولایت کې سیمه ییزو سرچینو وایی، چې طالب یو ښځه چې حتا عزت (چادري) پر سر وه او سړک پرته وه او په زور یې غټ موتر ته یې پورته کره .

د سرچينې د معلوماتو له مخې، طالبانو همیشه داسي عملونه کوي، خو خلک یواځی ننداره کولاي سي، او کوم بل کار نه شوای ورته کولي.

د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځو زوروني، شکنجه او وژنې په چتګۍ سره زیاتې شوې دي او په ډیرو ولایتونو کې د ښځو او تنکیو نجونو جسدونه په پرله پسې ډول موندل شوي او یا هم شکنجه شوي دي.