طالبان آرایشگاه‌های زنان در خانه‌های شانرا نیز مسدود کردند
طالبان آرایشگاه‌های زنان در خانه‌های شانرا نیز مسدود کردند

  خبرگزاری زنان افغانستان: محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با وکلای گذره شهر پلخمری ولایت بغلان، آرایشگاه‌های زنان در خانه‌های شان را نیز مسدود کردند. رییس امر به معروف طالبان در بغلان گفته است که هیچ کسی حق فعالیت آرایشگری در خانه‌های شانرا ندارند و با افراد که این […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشستی با وکلای گذره شهر پلخمری ولایت بغلان، آرایشگاه‌های زنان در خانه‌های شان را نیز مسدود کردند.
رییس امر به معروف طالبان در بغلان گفته است که هیچ کسی حق فعالیت آرایشگری در خانه‌های شانرا ندارند و با افراد که این دستور را نادیده بگیرند برخورد می‌کنند.

از سوی دیگر ریس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بغلان نیز می‌گفته است که پس از این خیاط‌های مردانه حق دوختن لباس زنانه را ندارند و با افراد متخلف نیز برخورد شرعی صورت خواهد گرفت.

در این نشست ماموران امر به معروف همچنان فیصله کرده اند که پس از این زنان بدون محرم به شهر و یا مکان دیگر رفت و برگشت نمی‌توانند.