طالبان آمار دختران و زنان بیوه را گرد‌آوری می‌کنند، مردم اما نگران استند
طالبان آمار دختران و زنان بیوه را گرد‌آوری می‌کنند، مردم اما نگران استند

خبرگزاری زنان افغان استخبارات طالبان در ماهای پسین گرد‌آوری اطلاعات و آمار دختران جوان و زنان بیوه را روی دست گرفته‌اند. به گفته منابع محلی، روند گرد‌آوری اطلاعات در مورد زنان بیوه و دختران جوان در ولایت‌های، بلخ، بامیان، دایکندی، غزنی و چند ولایت دیگر از سوی طالبان آغاز شده است. طالبان این اقدام را […]

خبرگزاری زنان افغان
استخبارات طالبان در ماهای پسین گرد‌آوری اطلاعات و آمار دختران جوان و زنان بیوه را روی دست گرفته‌اند.
به گفته منابع محلی، روند گرد‌آوری اطلاعات در مورد زنان بیوه و دختران جوان در ولایت‌های، بلخ، بامیان، دایکندی، غزنی و چند ولایت دیگر از سوی طالبان آغاز شده است.
طالبان این اقدام را مسائل امنیتی عنوان کرده‌اند، اما شماری از باشندگان این ولایات می‌گویند، اطلاعات در مورد دختران جوان و زنان بیوه هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد و باشنده‌گان این ولایات به شدت احساس نگرانی می‌کنند.
در فورمی که از سوی طالبان برای دریافت اطلاعات و آمار به خانواده داده شده است، در کنار شهرت اعضای خانواده پرسیده شده که به چه تعداد دختر و پسر و همچنان زنان بیوه اعضای این خانواده هستند.
برخی از این خانواده‌ها به خبرگزاری زنان افغان‌، می‌گویند این فورمه‌ها چندین‌بار از سوی وکیل گذر توزیع می‌شود تا به این هدف اطلاعات دقیق گرد‌آوری شود.
طالبان به خانواده‌ها هشدار داده‌اند که فورم دریافت اطلاعات در مورد اعضای خانواده به ویژه آمار دختران و زنان بیوه را بدون هیچ‌گونه عذری خانه پوری کنند و درصورتی که این فرمان طالبان را نپذیرند با آنان برخورد خواهند شد.
اخیرا طالبان وضع سخت‌گیری‌ها و جستجوی در مورد زنان و نظامیان پیشین را نیز بیشتر کرده اند.
منابع محلی از برخی ولایت‌ها به خبرگزاری زنان افغان تایید می‌کنند که طالبان افزون بر گرد‌آوری آمار دختران و زنان بیوه، در جستجوی نظامیان پیشین نیز استند. آنان می‌گویند طالبان به نظامیان پیشین تماس می‌گیرند و خود را کارمند ساحوی نهادهای کمک رسان و موسسات خارجی معرفی می‌کنند و از این طریق اطلاعات مربوط به نظامیان پیشین را گرد‌آوری می‌کنند.
هرچند باشنده‌گان محلی از این گونه اقدامات طالبان به شدت نگران هستند و اما می‌گویند هیچ اقدامی نمی‌توانند.