طالبان این بار در بلخ ۷ دختر جوان را بازداشت کرد
طالبان این بار در بلخ ۷ دختر جوان را بازداشت کرد

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع مردمی در شهر مزار شریف از بازداشت ۷ دختر جوان به اتهام عدم رعایت حجاب تعریف شده از سوی گروه طالبان (برقع یا چادری) و تردد بدون محرم در سطح شهر خبر می‌دهند. این دختران را محتسبین امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در جریان یک هفته اخیر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع مردمی در شهر مزار شریف از بازداشت ۷ دختر جوان به اتهام عدم رعایت حجاب تعریف شده از سوی گروه طالبان (برقع یا چادری) و تردد بدون محرم در سطح شهر خبر می‌دهند.

این دختران را محتسبین امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در جریان یک هفته اخیر از ساحات دروازه تاشقرغان، حسن آباد و چهارراهی الکوزی شهر مزارشریف بازداشت کرده‌اند.

این درحالی است که طالبان در این اواخر شماری از زنان و دختران را از ساحات دشت برچی، تایمنی و خیرخانه شهر کابل، شهر غزنی، شهر هرات و شهر بامیان به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده و به مکان‌های نامعلوم انتقال داده‌اند.