طالبان برای آموزش دختران شان صنف‌های زیر زمینی ساخته اند
طالبان برای آموزش دختران شان صنف‌های زیر زمینی ساخته اند

خبرگزاری زنان افغان: روز نامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که برخی از اعضای طالبان با سرپیچی از فرمان ملا هبت‌الله، رهبر این گروه، مبنی بر محروم کردن دختران از آدامه تحصیل، مخفیانه دختران خود را به مکاتب زیرزمینی و یا هم برای ادامه آموزش به کشورهای مانند پاکستان می‌فرستند. این روزنامه می‌گوید با […]

خبرگزاری زنان افغان: روز نامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که برخی از اعضای طالبان با سرپیچی از فرمان ملا هبت‌الله، رهبر این گروه، مبنی بر محروم کردن دختران از آدامه تحصیل، مخفیانه دختران خود را به مکاتب زیرزمینی و یا هم برای ادامه آموزش به کشورهای مانند پاکستان می‌فرستند.

این روزنامه می‌گوید با بسته شدن مکاتب دخترانه، صنف‌های مخفی در سراسر افغانستان افزایش یافته است که در آن دختران مقامات طالبان آموزش می بینند.

پس از روی کار امدن طالبان، دختران از ادامه آموزش بازمانده اند. بر بنیاد آمارها بیش از ۸۵۰ هزار دختر در سراسر کشور اجازه رفتن به مکتب را ندارند.
با آنکه دادخواهی جهانی و داخلی از دوسال به اینسو در پیوند به بازگشایی مکاتب دختران ادامه دارد اما هنوز روشن نیست، که سرنوشت دختران بازمانده از مکاتب در افغانستان چگونه خواهد.