طالبان برای رهایی زنان تا دو صد هزار افغانی پول گرفتند
طالبان برای رهایی زنان تا دو صد هزار افغانی پول گرفتند

خبرگزاری زنان افغانستان:گروه طالبان طی چند روز اخیر شمار زیادی از زنان را به بهانه نداشتن حجاب دستگیر و به حوزه های امنیتی یا مکان های نا معلوم منتقل کردند. منابعی به خبرگزاری زنان افغانستان می گویند که طالبان با دستگیری زنان برای خود منبع خوبی درآمد ایجاد کرده ودر بدل رهایی دختران تا دوصد […]

خبرگزاری زنان افغانستان:گروه طالبان طی چند روز اخیر شمار زیادی از زنان را به بهانه نداشتن حجاب دستگیر و به حوزه های امنیتی یا مکان های نا معلوم منتقل کردند. منابعی به خبرگزاری زنان افغانستان می گویند که طالبان با دستگیری زنان برای خود منبع خوبی درآمد ایجاد کرده ودر بدل رهایی دختران تا دوصد هزار افغانی هم پول گرفتند.

هدا خموش مسوول جنبش زنان عدالتخواه به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که طالبان دریک اقدام علنی دست به دستگیری های فراقانونی زنان ودختران زده اند که از آن منبع درآمد ساخته اند. او همچنان می‌گوید که اختطاف دختران از سوی طالبان قبلا نیز وجود داشت و آنان زنان ودخترانی زیادی را برای نکاح سربازان شان باخود میبرند.

او می‌گوید:«در ولایت غزنی و شهرکابل مدتیست که دختران زیادی ناپدید می‌شوند و این دختران پس از چند روز با خانواده های شان تماس می‌گیرند که دنبالم نیایین من نکاح یا عروسی شدم.»

به گفته‌ی بانو خموش طالبان در دستگیری های گروهی اخیر زنان در بدل رهایی آنان پول های هنگفتی گرفته اند.

او گفت:«گروه طالبان پس از شکنجه‌ی زنان در بدل رهایی شان تا دوصد هزار افغانی نیز پول نقد و اسناد ملکیت نیز به عنوان ضمانت گرفته اند.»

نزدیکان یک داکتر زن که از یک بیمارستان خصوصی در شهرکابل از سوی طالبان دستگیرشده بود می گویند که او به گونه وحشتناک شکنجه شده است.

یک منبع نزدیک به این داکتر زن گفت:« یک شب در حوزه ماند فردایش با پرداخت یک صدوشصت هزار افغانی و گرو گذاشتن دو سند ملکیت رها کردند. »

پیشتر دو منبع دیگر در گفتگوی با خبرگزاری زنان افغانستان گفته بودند که در بدل رهایی دختران شان ده هزار و ۱۵ هزار افغانی پرداختند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در گفتگویی با رسانه ها دستگیری زنان از نقاط مختلف شهرکابل را تایید کرده و گفته است که ماموران امر به معروف و نهی از منکر که شامل زنان نیز بوده‌اند، شماری از زنان را در کابل به حوزه‌های امنیتی مربوطه شان برده و «پس از حضور پدران و برادران شان، در پی یک تحقیق یک تا دو ساعته، همه رها شده‌اند.»

این اظهارات او درحالیست که فعالان حقوق زن می‌گویند شماری زیادی از زنان و دختران در دستگیری های اخبر ناپدید و یا در بند طالبان اند.