طالبان برای فعالیت یوتیوبران یک طرزالعمل ساختند
طالبان برای فعالیت یوتیوبران یک طرزالعمل ساختند

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان به تازگی از ایجاد یک طرزالعمل برای فعالیت یوتیوبران در افغانستان خبر دادند. حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از تدوین طرزالعملی برای تنظیم فعالیت یوتیوب‌ران خبر داده و گفته است که این طرزالعمل به‌ دلیل افزایش شمار یوتیوبران تهیه شده است. او توضیح نداده است که […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروه طالبان به تازگی از ایجاد یک طرزالعمل برای فعالیت یوتیوبران در افغانستان خبر دادند.

حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از تدوین طرزالعملی برای تنظیم فعالیت یوتیوب‌ران خبر داده و گفته است که این طرزالعمل به‌ دلیل افزایش شمار یوتیوبران تهیه شده است.

او توضیح نداده است که در این طرزالعمل چه مواردی آورده شده است اما انتظار می رود که محدودیت و سانسور بر کار یوتیوبران وضع شود.

پس از محدودیت بر کار زنان در رسانه ها، اکنون دختران زیادی مشغول کار در یوتیوب و تولید برنامه های اجتماعی اند با محدودیت و سانسور بر یوتیوبران شماری زیادی از یوتیوبران زن نیز از کار بیکار خواهد شد.