طالبان در بادغیس: دکانداران بجز پول‌های شماره غلط و فرسوده اگر بقیه پول‌ها را نپذیرند بازخواست می‌شوند
طالبان در بادغیس: دکانداران بجز پول‌های شماره غلط و فرسوده اگر بقیه پول‌ها را نپذیرند بازخواست می‌شوند

آمر حوزه اول پولیس طالبان در ولایت بادغیس با ارسال مکتوبی از دکانداران خواسته است تا به جز‌ پول‌های شماره غلط و پولی که زیاد فرسوده شده باشد، اگر بقیه پول‌ها را قبول نکنند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. این در حالیست که شهروندان کشور از جمله ولایت بادغیس از افزایش پول‌های فرسوده شده شکایت […]

آمر حوزه اول پولیس طالبان در ولایت بادغیس با ارسال مکتوبی از دکانداران خواسته است تا به جز‌ پول‌های شماره غلط و پولی که زیاد فرسوده شده باشد، اگر بقیه پول‌ها را قبول نکنند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

این در حالیست که شهروندان کشور از جمله ولایت بادغیس از افزایش پول‌های فرسوده شده شکایت داشته و می‌گویند در اکثر مواقع پول‌های شان در معاملات روزانه بخاطر کهنه و فرسوده بودن مورد چلش قرار نمی‌گیرد.