طالبان در تخار  دختران بالاتر از صنف هفت به مکتب نروند!
طالبان در تخار  دختران بالاتر از صنف هفت به مکتب نروند!

هم‌زمان با آغاز آزمون سالانه مکاتب در کشور، مسوولان معارف در ولایت تخار می‌گویند :که طالبان در برخی ساحات تحت نفوذ خود در این ولایت تهدید کرده‌اند که دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند.

هم‌زمان با آغاز آزمون سالانه مکاتب در کشور، مسوولان معارف در ولایت تخار می‌گویند :که طالبان در برخی ساحات تحت نفوذ خود در این ولایت تهدید کرده‌اند که دختران بالاتر از صنف هفتم به مکتب نروند.