طالبان در غزنی: زنان و‌مردان در ساختمان های جداگانه تداوی شوند 
طالبان در غزنی: زنان و‌مردان در ساختمان های جداگانه تداوی شوند 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی خبرگزاری زنان افغانستان در غزنی می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در این ولایت تداوی بیماران مرد و زن را در یک ساختمان ممنوع کرده است. براساس اطلاعات منابع، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به مسوولان شفاخانه‌ها و مراکز صحی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی خبرگزاری زنان افغانستان در غزنی می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در این ولایت تداوی بیماران مرد و زن را در یک ساختمان ممنوع کرده است.

براساس اطلاعات منابع، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به مسوولان شفاخانه‌ها و مراکز صحی هشدار داده اند که اگر پس از این بیماران زن و مرد را در یک ساختمان تداوی کنند، مجازات خواهند شد.

آنان خواستار جداسازی محل تداوی بیماران شده و تاکید کردند که مسوولان سکتورهای صحی ساختمان های جداگانه را برای تداوی زنان و مردان مهیا کنند.

طالبان پس از دوسال سلطه بر افغانستان با تفکیک سازی جامعه براساس جنسیت، اکنون سیستم صحی را نیز تحت شعاع قرار دادند.

این درحالیست که سکتورهای صحی از کمبود کادرهای صحی زنانه شاکی اند از سویی هم جداسازی محل تداوی بیماران نیز هزینه هنگفتی را درپی دارد.