طالبان در نیمروز زنان شیعه و‌هزاره را از رفتن به مسجد منع کردند 
طالبان در نیمروز زنان شیعه و‌هزاره را از رفتن به مسجد منع کردند 

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی محلی در نیمروز به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که گروه طالبان در شهرک سیستان زرنج مرکز ولایت نیمروز زنان شیعه و هزاره را از رفتن به مسجد و اجرای مناسک مذهبی منع کردند. یک منبع به شرط حفظ هویت خود به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که ملا امام مسجد اهلبیت در […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابعی محلی در نیمروز به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گویند که گروه طالبان در شهرک سیستان زرنج مرکز ولایت نیمروز زنان شیعه و هزاره را از رفتن به مسجد و اجرای مناسک مذهبی منع کردند.

یک منبع به شرط حفظ هویت خود به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که ملا امام مسجد اهلبیت در شهرک سیستان روز یکشنبه(۸ دلو ۱۴۰۲خورشیدی) به زنان این محله گفته است که به دستور طالبان برای ادای نماز و سایر مناسک مذهبی شان دیگر به مسجد رفت و آمد نمی‌توانند.

منبع میگوید:« زنان فقط برای ادای نماز و گاهی هم برگزاری مراسم های دعا میرفتند اما از روز‌یکشنبه بدینسو منع شدند.»

علت ممانعت طالبان تاکنون مشخص نیست اما فعالان حقوق زن این کار طالبان را بی احترامی به عقاید شیعیان می‌دانند.

سمیه حقی( مستعار) یک فعال حقوق زن در نیمروز می‌گوید:« طالبان با تراشیدن هرنوع بهانه میخواهند هزاره ها وشیعه هارا مورد آزار و اذیت قرار بدهند. آنها مخالف عقاید و مذهب شیعه هستند.»

این فعال حقوق زن همچنان می‌گوید:« طالبان با عقده گشایی دختران هزاره و شیعه را به بهانه حجاب میبرند که ناموس شان را بدنام کنند اما مردم ما از ترس سکوت اختیار کردند.»

علت ممانعت زنان نیمروز از رفتن به مسجد مشخص نیست و مسوولان طالبان نیز دراین مورد چیزی نگفته اند.