طالبان دستگیری زنان معترض را رد کردند
طالبان دستگیری زنان معترض را رد کردند

خبرگزاری زنان افغانستان: خالد زدران سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیه شهرکابل، دستگیری هشت زن معترض را رد کرده است. او در صفحه‌ی ایکس نوشته است که در منطقه خیرخانه‌ی شهرکابل از دیروز بدینسو هیچ عملیاتی صورت نگرفته و کسی هم دستگیر نشده است. شب گذشته یک نوار تصویری از جریان دستگیری هشت زن معترض منتشر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: خالد زدران سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیه شهرکابل، دستگیری هشت زن معترض را رد کرده است.

او در صفحه‌ی ایکس نوشته است که در منطقه خیرخانه‌ی شهرکابل از دیروز بدینسو هیچ عملیاتی صورت نگرفته و کسی هم دستگیر نشده است.

شب گذشته یک نوار تصویری از جریان دستگیری هشت زن معترض منتشر شد که دو نفر مسلح وارد یک خانه شده و شماری از زنان و دختران را با ضرب و شتم باخود می‌برند.

داکتر زهرا حق پرست مسوول جنبش اعتراضی تیم اتحاد و همبستگی دستگیری هشت همکارش را تایید کرده بود و پس از دادخواهی و نشر گسترده‌ی این ویدیو در صفحات مجازی، ساعت دو شب گذشته خبر آزادی شش تن از زنان دستگیر شده منتشر شد.

قابل یاد آوری است که دستگیری زنان و انکار آن از سوی طالبان تازگی ندارد. سال گذشته نیز افراد طالبان گروهی از زنان معترض را از یک خانه‌ی امن و شماری را نیز از خانه های شان بازداشت کردند ودرحالیکه در رسانه ها خبر دستگیری آنان را تکذیب می‌کردند فیلمی از اعتراف اجباری و خبر آزادی شان را نیز منتشر کردند.