طالبان دو دختر جوان را در غزنی بازداشت کردند
طالبان دو دختر جوان را در غزنی بازداشت کردند

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولسوالی مالستان ولایت غزنی می‌گویند، طالبان دو دختر جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت کرده‌اند. به گفته‌ی منابع این رویداد به روز چهارشنبه، ۴ دلو رخ داده و تا اکنون از سرنوشت این دختران اطلاعات در دست نیست. این در حالی است که طالبان در کمتر از […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولسوالی مالستان ولایت غزنی می‌گویند، طالبان دو دختر جوان را به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت کرده‌اند.

به گفته‌ی منابع این رویداد به روز چهارشنبه، ۴ دلو رخ داده و تا اکنون از سرنوشت این دختران اطلاعات در دست نیست.

این در حالی است که طالبان در کمتر از یک ماه گذشته ده‌ها دختر را به اتهام عدم رعایت ححاب در ولایت‌های مختلف بازداشت کرده و به جاهای نا معلومی انتقال داده اند که از سرنوشت بسیای از این دختران اطلاعاتی در دست‌نیست.

اما برخی از منابع تایید می‌کنند که طالبان در بدل گرفتن پول شماری از این دختران را آزاد کرده‌اند.