طالبان چندین صنوف آموزشی را در بامیان بستند
طالبان چندین صنوف آموزشی را در بامیان بستند

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند، ریاست معارف طالبان در این ولایت چندین صنوف آموزشی زمستانی را به اتهام مختلف بودن دختران و پسران بستند. این منابع می‌‌افزایند که از چند روز بدینسو دروازه‌های این صنوف‌ بروی دانش‌آموزان مسدود شده و رییس معارف این گروه اجازه‌ بازگشایی را نمی‌دهند. به گفته‌ی منابع، […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند، ریاست معارف طالبان در این ولایت چندین صنوف آموزشی زمستانی را به اتهام مختلف بودن دختران و پسران بستند.

این منابع می‌‌افزایند که از چند روز بدینسو دروازه‌های این صنوف‌ بروی دانش‌آموزان مسدود شده و رییس معارف این گروه اجازه‌ بازگشایی را نمی‌دهند.

به گفته‌ی منابع، در این صنف‌های زمستانی پسران و دختران پایین‌تر از صنف ششم درس کامپیوتر و انگلسی فرا می‌گرفتند.