طالبان یک‌ مرد و زن را در غور به اتهام روابط نامشروع ۳۹ شلاق زدند
طالبان یک‌ مرد و زن را در غور به اتهام روابط نامشروع ۳۹ شلاق زدند

دفتر رسانه های طالبان در ولایت غور با نشر یک خبرنامه، از تطبیق حکم دادگاه طالبان بالای یک زن مرد به اتهام روابط نامشروع خبر دادند. طبق خبرنامه‌، این زن و مرد به اتهام تماس و ارتباط نامشروع و دید‌وبازدیدهای خلاف شرع، هرکدام به ۳۹ شلاق محکوم به مجازت شده بود، و این حکم امروز […]

دفتر رسانه های طالبان در ولایت غور با نشر یک خبرنامه، از تطبیق حکم دادگاه طالبان بالای یک زن مرد به اتهام روابط نامشروع خبر دادند.

طبق خبرنامه‌، این زن و مرد به اتهام تماس و ارتباط نامشروع و دید‌وبازدیدهای خلاف شرع، هرکدام به ۳۹ شلاق محکوم به مجازت شده بود، و این حکم امروز در محضر عام اجرا شده است. و هرکدام شان ۳۹ ضربه‌ی شلاق را تحمل کرده اند.

خبرگزاری زنان افغانستان