طالبان ۱۲ تن از اقارب شهزاده رستم نظامی پیشین به شمول دختر، همسر و پسر خردسالش را بازداشت کرد   
طالبان ۱۲ تن از اقارب شهزاده رستم نظامی پیشین به شمول دختر، همسر و پسر خردسالش را بازداشت کرد   

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در ولایت تخار می‌گویند، نیروهای استخبارات طا.لبان ۱۲ نفر از نزدیکان شهزاده رستم که از نظامیان حکومت پیشین بود را بازداشت و زیر شکنجه قرار داده اند. طی سه روز گذشته طا.لبان این ۱۲ تن را که شامل همسر، دختر جوان و پسر کوچک این نظامی می‌شود، از قریه موسی‌ […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی در ولایت تخار می‌گویند، نیروهای استخبارات طا.لبان ۱۲ نفر از نزدیکان شهزاده رستم که از نظامیان حکومت پیشین بود را بازداشت و زیر شکنجه قرار داده اند.

طی سه روز گذشته طا.لبان این ۱۲ تن را که شامل همسر، دختر جوان و پسر کوچک این نظامی می‌شود، از قریه موسی‌ زی ولسوالی درقد بازداشت و تحت شکنجه قرار داده است.

شهزاده رستم به دلیل تهدیدات امنیتی در حال حاضر به کشور به سر می‌برد، او در یک نوار صوتی گفت: «طی سه روز گذشته دختر جوانم را طالبان آنقدر شکنجه و لت‌و‌کوب کرده اند که دست، پا و صورتش کبود شده و نیاز عاجل به تداوی دارد.»

وی از نهادهای حقوق بشری می‌خواهد که نسبت به این کار طا.لبان خاموش ننشینند و اقدامی برای آزادی آنان نمایند.

این بازداشت دسته‌جمعی درحالی است که طی سه روز گذشته طالبان تلاشی خانه به خانه را در ولایت تخار آغاز کرده بود.