طا.لبان؛ از بازداشت‌های خودسرانه تا تظاهرات اجباری
طا.لبان؛ از بازداشت‌های خودسرانه تا تظاهرات اجباری

خبرگزاری زنان افغانستان: طبق گزارش‌های مردمی “دی‌روز چهارشنبه، ۱۳ جدی” در غرب شهرکابل از مربوطات ناحیه‌ سیزدهم، طا.لبان خانواده‌های که دختران و زنان شان به اتهام پوشیدن “لباس‌کوتاه” و “شلوار کوبای”، بازداشت کرده بودند را مجبور کرده بنرهای تبلیغاتی “حجاب” را در سرک‌ها و کوچه‌های دشت‌برچی توسط بلندگو صدا بزنند و تبلیغ “حجاب” را راه‌اندازی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طبق گزارش‌های مردمی “دی‌روز چهارشنبه، ۱۳ جدی” در غرب شهرکابل از مربوطات ناحیه‌ سیزدهم، طا.لبان خانواده‌های که دختران و زنان شان به اتهام پوشیدن “لباس‌کوتاه” و “شلوار کوبای”، بازداشت کرده بودند را مجبور کرده بنرهای تبلیغاتی “حجاب” را در سرک‌ها و کوچه‌های دشت‌برچی توسط بلندگو صدا بزنند و تبلیغ “حجاب” را راه‌اندازی کنند.

بر اساس گفته‌های مردم محل، تظاهرات کننده‌گان مجبور شدند تا این‌کار را انجام دهند، زیرا دختران شان در بند بودند و برای رهایی دختران شان مجبوراً دست‌ به این‌کار زده است.

از طرفی، بر بنیاد معلومات دقیقی که به خبرگزاری زنان افغانستان رسیده است، امروز چهارمین روزی است که در نقاط از شهرکابل بخصوص دشت‌ برچی، مناطق چون “پل‌ سوخته”، “ایستگاه‌نانوایی”، “مراکز تجارتی برچی سیتی‌سنتر”، “بهارسراب”، “تانک‌تیل”، “گولایی‌مهتاب‌قلعه”، بازداشت زنان و دختران به بهانه “حجاب” جریان دارد که تاکنون دو موتر نوع “مازدا” از دختران جمع‌آوری شده را به حوزه‌های امنیتی انتقال داده اند، گفته می‌شود دخترانِ باحجاب و زنان جوان نیز در جمع بازداشت شده‌ها جمع‌آوری شده‌‌ اند.

“غلام” مستعار، که نخواست نام‌اش فاش شود به خبرگزاری زنان افغانستان گفت؛ “دی‌روز چهارشنبه‌، ۱۳ جدی” “همسرام برای خرید مقداری میوه و لباس‌گرم به کوته‌سنگی رفته بود، بعد چند ساعت نگران شدم و برایش تماس گرفتم، شماره تیلفون‌اش را خاموش گفت و همینطور چندین بار. خبر داشتم که زنان و دختران را چندین روز می‌شود به بهانه “حجاب” جمع می‌کنند و به حوزه انتقال می‌دهند. حدس زدم و فهمیدم که حتما یکی از آنان همسر من است و او را نیز مثل بقیه زنان برده است.

به یکی از دوستان‌ام که با طا.لبان در یک حوزه کار می کند تماس گرفته و جریان را برایش قصه کردم او گفت حتما همسر تو را نیز به حوزه انتقال داده است. چند دقیقه بعد دوباره از دوست‌ام تماس دریافت کردم که گفت آماده شو بیا برویم، با عجله‌ای تمام خودم را به آدرسی که داده بود رساندم. وقتی رسیدم دیدم دوست‌ام با چندین نفر از طا.لب‌ها منتظر است و وقتی به کوتل‌خیرخانه رسیدیم، چشم‌هایم را بست. رفتیم و رفتیم تا اینکه مرا به یک تهکوی راهنمایی کردند که “برو زن‌ات را پیدا کن”. “آن تهکوی پر از دختر و زن بود”، چندین بار صدا کردم و متاسفانه همسر‌ام آنجا نبود، دوباره چشم‌هایم را بستند و به‌جای دیگری برد، “در یک ساختمان که پر بود از زنان و دختران”، همسر‌ام را پیدا کردم و دوباره همرای طا.لب‌ها راه افتادیم که چشم‌های هردوی ما را بستند وقتی به کوتل‌خیر‌خانه رسیدیم چشم‌های ما را باز کرده و گفتند به‌خاطر دوست‌ام این همکاری را کرده است. “سرک‌ها خامه بود حدود یک‌و‌ نیم ساعت ما راه رفتیم و موتر بخوبی بالا و پایین می‌شد انگار خیلی دور از شهر کابل زنان و دختران را انتقال داده است”.

همچنین، شاهدان عینی تایید می‌کنند که گروه طا.لبان حین گرفتاری زنان و دختران با مردم محل با خشونت و تهدید برخورد کرده است. شماری از بازداشت شده‌گان هنوز معلوم نیست اما شاهدان عینی می‌گویند که دختران و زنانِ زیادی را در نقاط مختلف دشت‌برچی به اتهام “بدحجابی” بازداشت کرده است.

با شروع سال نو ۲۰۲۴ میلادی گروه طا.لبان فشارها و خشونت‌ها را بر زنان افزایش داده اند. این فشار و خشونت بیشتر در مناطق غرب کابل بوده است.