طا.لبان؛ سیاستِ شدت یک قرن فارسی ستیزی و دشمنی با مفاخر تمدن‌فارسی
طا.لبان؛ سیاستِ شدت یک قرن فارسی ستیزی و دشمنی با مفاخر تمدن‌فارسی

خبرگزاری زنان افغانستان: حکومت طا.لبان به شکل سیستماتیک فرهنگ و ارزش‌های اقوام غیر پشتون را حذف می‌کند. رییس دانشگاه تخار، به کارمندان زیر دست خود دستور داده است که از کلمه‌های چون؛ دانشگاه، دانشکده و دانش‌سرا استفاده نکنند. این کلمه‌ها بیگانه است و خلاف فرهنگ ملی دانسته می‌شود. این درحالی‌است که بیشتر از نیمی مردم […]

خبرگزاری زنان افغانستان: حکومت طا.لبان به شکل سیستماتیک فرهنگ و ارزش‌های اقوام غیر پشتون را حذف می‌کند. رییس دانشگاه تخار، به کارمندان زیر دست خود دستور داده است که از کلمه‌های چون؛ دانشگاه، دانشکده و دانش‌سرا استفاده نکنند. این کلمه‌ها بیگانه است و خلاف فرهنگ ملی دانسته می‌شود.

این درحالی‌است که بیشتر از نیمی مردم افغانستان فارسی تکلم می‌کنند و به زبان فارسی‌بلدیت دارند.

افزون براین، براساس منابع، دراین اواخر طالبان نگاره مولانا‌جلال‌الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف را تخریب کرده‌اند.

مولانا‌جلال‌الدین‌محمدبلخی که به رومی و خداوندگار بلخ نیز معروف‌است، از عرفای بزرگ بشری و از شاعران و مفاخر ادب و تمدن فارسی‌است؛ سه کشور، افغانستان، ایران و ترکیه، مولانا را متعلق به جغرافیای تمدنی و فرهنگی‌خود می‌دانند.

طا.لبان پیش از این نیز، تابلوی دانشگاه بلخ را که به دو زبان فارسی و پشتو بود، تغییر دادند و واژه دانشگاه را حذف‌کردند.

هفته گذشته نیز مولوی‌ضیاءالحق ضیاء‌کریمی، عضو طا.لبان که به‌عنوان رئیس‌دانشگاه بلخ منصوب شده‌است، مانع از برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان رشته زبان‌وادبیات فارسی و امضای مدارک‌فارغ‌التحصیلی‌شان شد.

علاوه براین، طا.لبان در نوامبر سال گذشته، تابلوهای تصاویر بزرگان شعر و ادب فارسی را از روی دیوارهای دانشکده زبان و ادبیات فارسی‌دانشگاه کابل برداشتند.

فارسی‌ستیزی و دشمنی با تمدن‌زبانی در افغانستان موضوع تازه‌ای‌نیست و براساس شواهد تاریخی از حدود یک قرن‌اخیر در افغانستان آغاز شده است، اما براساس شواهد، طا.لبان این سیاست را با شدت بیشتری دنبال می‌کند.