طا.لبان آیینه‌ی تمام نمایی خشونت علیه حیات وحش
طا.لبان آیینه‌ی تمام نمایی خشونت علیه حیات وحش

خبرگزاری زنان افغانستان: “خشونت” عبارت است از زور یا قدرت فزیکی‌ و یا کلامی و راهی برای آسیب رساندن به دیگران تعریف شده است. “خشونت” می‌تواند از درگیری فزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن صدها نفر از نتایج آن است را شامل شود. افغانستان کشوری است “خشونت‌زا” و “خشونت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: “خشونت” عبارت است از زور یا قدرت فزیکی‌ و یا کلامی و راهی برای آسیب رساندن به دیگران تعریف شده است.

“خشونت” می‌تواند از درگیری فزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن صدها نفر از نتایج آن است را شامل شود.

افغانستان کشوری است “خشونت‌زا” و “خشونت پرور”، از “خشونت” علیه زنان گرفته تا حیوانات وحش. این کشور شار بی‌پرسان است، هرکس هر طور دلش خواست “خشونت” را اعمال می‌کند. دراین اواخر، کشفیات تازه نشان می‌دهند که افرادی وابسته به گروه طا.لبان، شکار حیوانات و پرنده‌گان کمیاب در افغانستان را به‌صورت تکان دهنده‌ و غیر قابل منتظره افزایش داده و عملی کرده است.

نیروهای وابسته به گروه طا.لبان که به هیچ‌گونه قانون و مقررات زیست محیطی باور ندارند و پابند نیستند، آنان با میل خود جانِ هر زنده جان را نشانه می‌گیرند و جانش را به آسانی می‌ستاند.

طبق منابع موثق ، طا.لبان پس از تسلط یافتن بر افغانستان، دست به شکار آهوان بی‌زبان زدند، افزون بر حیات وحش، ماهیان و پرنده‌گان را که صید و شکار آن به روی مردم عادی منع و ممنوع است، به گونه‌ی بی پیشینه شکار می‌کنند.

مسوولان طا.لبان در این باره ابراز نگرانی و نظر نکرده اند.

در حالیکه حامیان “حقوق حیوانات” بر این عقیده و نظر هستند؛ که ایجاد درد و رنج برای حیوانات نادرست بوده و حیوانات نباید خورده شوند و حتی در باغ‌های وحش‌ و پناهگاه‌ها اسیر و زندانی باشند و حتی در تحقیقات دردناک و بیرحمانه یا هر نوع تحقیقات دیگری از آن‌ها استفاده شود و نباید برای توسعه زنده‌گی انسان‌ها به محیط زنده‌گی آنان تجاوز صورت گیرد.

آن‌ها معتقدند که حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق آسیب و آزار ندیدن نیز می‌گردد.

“هواداران حقوق حیوانات بر این عقیده هستند؛ که برای حیوانات شخصیت قائل شد نه به عنوان دارایی به آنان نگاه کرد”.

“حیوانات اعضای جامعه اخلاقی هستند، به آنان امنیت دهیم و نباید این‌طور بشکل بی‌رحمانه هر روز شاهد شکار آنان باشیم”.