طا.لبان و بازداشت پی‌هم دختران غرب شهر کابل
طا.لبان و بازداشت پی‌هم دختران غرب شهر کابل

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان چندین دختر را به دلیل “بدحجابی” از غرب شهر کابل بازداشت کردند. منابع محلی در دشت برچی در غرب کابل تایید می‌کنند که نیروهای امر به معروف طا.لبان چندین دختر را به دلیل “بدحجابی” بازداشت نموده که تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. سه منبع در صحبت با خبرگزاری […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان چندین دختر را به دلیل “بدحجابی” از غرب شهر کابل بازداشت کردند.

منابع محلی در دشت برچی در غرب کابل تایید می‌کنند که نیروهای امر به معروف طا.لبان چندین دختر را به دلیل “بدحجابی” بازداشت نموده که تاکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

سه منبع در صحبت با خبرگزاری زنان افغانستان تایید می‌کنند که امروز “دوشنبه، ۱۱ جدی”حوالی ساعت ۱ بعد از ظهر، طا.لبان در نقاط مختلف دشت‌برچی بعضی از دختران را لت‌وکوب و بازداشت نموده است.

یک شاهد عینی چشم‌دید خود را به خبرگزاری زنان افغانستان گفت، نیروهای امر به معروف طا.لبان در ایستگاه پل سوخته “۴ دختر و ۱ پسر” را به دلیل “بدحجابی” به رینجر پولیس بالا نموده و به حوزه انتقال داده است.

منبع دیگری نیز تایید می کند که نیروهای این گروه زنان و دختران را در مرکز تجارتی برچی‌سیتی‌سنتر محاصره کرده و دخترانی را که “لباس کوتاه” و “شلوار لی” به تن داشتند را به اتهام “بدحجابی” بازداشت کرده‌اند.

به نقل از منبع، “نیروهای امر به معروف در داخل و بیرون از برچی سنتر یورش برده و به ماموران زن دستور صادر نموده که دختران را بازداشت کرده و با خود در داخل موتر‌های شیشه‌‌سیاه انتقال بدهند”.

این شاهد می‌افزاید، که تنها از داخل مرکز تجارتی برچی سنتر، “۶ دختر” را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.

یک منبع دیگر نیز تایید می‌کند که نیروهای امر به‌معروف این گروه از ساحه‌ی”پل خشک”، “ایستگاه مغازه” و “ایستگاه تانک‌تیل” دشت برچی دختران را بازداشت کرده‌اند.

قبل از این نیز نیروهای گروه طا.لبان در بسیاری از نقاط این‌شهر به شکنجه، آزار و اذیت به زنان و دختران به بهانه‌های مختلف دست زده‌اند.