عدم دسترسی زنان باردار به خدمات صحی در ولایت هلمند
عدم دسترسی زنان باردار به خدمات صحی در ولایت هلمند

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان افغانستان در مناطق دور افتاده به شفاخانه‌های دولتی دسترسی ندارند و به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از دواخانه‌ های خصوصی دوا تهیه کنند، محدودیت‌های که بر زنان وضع شده، دسترسی آنان را به خدمات صحی به خصوص در بخش زایمان، با مشکلات فراوان رو‌به‌رو کرده است. این در حالی‌است […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان افغانستان در مناطق دور افتاده به شفاخانه‌های دولتی دسترسی ندارند و به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از دواخانه‌ های خصوصی دوا تهیه کنند، محدودیت‌های که بر زنان وضع شده، دسترسی آنان را به خدمات صحی به خصوص در بخش زایمان، با مشکلات فراوان رو‌به‌رو کرده است.

این در حالی‌است که، زنان در مناطق دور دست ولایت هلمند با شکایت از محدودیت دسترسی به خدمات صحی، در منزل ولادت می‌کنند و شماری از زنان باردار در هنگام زایمان، جان خود را از دست می‌دهند.

زرغونه زنی ۳۸ ساله، از ولسوالی موسی قلعه گفت، خانه‌ام از مرکز شهر و شفاخانه دو ساعت فاصله دارد و در منطقه ما کلینک نیست، بر اثر طولانی بودن راه نتوانستم زودتر به شفاخانه مراجعه کنم. سه چهار ساعتی از وقت ولادت‌ام گذشت و دخترکم مرده بدنیا آمد، حالا نیز خون‌ریزی شدیدی دارم اما با این‌حال داکتر می‌گوید می‌توانی به خانه‌ات برگردی چون ما امکانات کافی برای مریضان در شفاخانه دولتی را نداریم.

همچنین، هوسی زنی دیگری از ولسوالی موسی قلعه، از دسترسی نداشتن به خدمات صحی شکایت دارد و می گوید؛ نه ماهه باردار هستم، بخاطر ولادت طفل‌ام نه موتر داریم و نه پول کافی تا بتوانم خود را به شفاخانه برسانم، با مشکلات فراوانی روبرو هستیم، کلینیک دور است و نگران بدنیا آمدن طفل خود هستم.

همینگونه، داکتر معصومه متخصص زنان در بخش زایمان به خبرگزاری زنان افغانستان گفت؛ مشکلات و چالش‌ها در بخش زنان باردار در ولسوالی موسی قلعه و نادعلی و دیگر ولسوالی‌های ولایت هلمند زیاد است و همین نبود امکانات صحی باعث گردیده که مرگ و میر زنان باردار و نوزادان افزایش یابد که حتی در سطح ولایت نیز این کمبودی‌ها احساس می‌شود.

وی افزود، زنان زیادی بدلیل دسترسی نداشتن به خدمات صحی رایگان و نداشتن اقتصاد خوب و کافی در هنگام زایمان از رفتن به شفاخانه و کلینیک‌ها خودداری می‌کنند و شماری از زنان به دلیل ناوقت رسیدن و طولانی بودن راه‌ها به شفاخانه‌‌ها، جان شان را از دست می‌دهند.

داکتر معصومه اضافه کرد؛ آینده‌ی زنان، مخصوصاً زنان باردار و کارمندان صحی در افغانستان به ویژه در ولایت‌های دور دست به خطر جدی مواجه گردیده است. با این اوضاع، چالش‌های موجود باعث می‌شود آمار مرگ و میر زنان باردار افزایش یابد و از زنان باردار هر روز قربانی بگیرد.

با توجه به چالش‌های موجود، گروه طا.لبان توانایی مدیریت وضعیت کنونی را ندارند، از نهادهای صحی و حامی زنان تقاضامندیم تا در رابطه به مشکلات زنان، به ویژه زنان باردار در افغانستان توجه جدی نموده و اقدامات لازم را در دست گیرند.