عدم پرداخت معاشات معلمین مکاتب در ولایت زابل
عدم پرداخت معاشات معلمین مکاتب در ولایت زابل

  خبرگزاری زنان افغانستان: مستوفیت طالبان در ولایت زابل از پرداخت معاش معلمین مکاتب خودداری کرده و پرداخت معاشات آنها را به دو ماه بعد موکول کرده است. این معلمین که تعداد شان به حدود ۳ هزار تن می‌رسد و در مکاتب این ولایت به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول تدریس هستند، معاش شان […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: مستوفیت طالبان در ولایت زابل از پرداخت معاش معلمین مکاتب خودداری کرده و پرداخت معاشات آنها را به دو ماه بعد موکول کرده است.

این معلمین که تعداد شان به حدود ۳ هزار تن می‌رسد و در مکاتب این ولایت به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول تدریس هستند، معاش شان را دریافت نکرده اند.

اساتید رسمی از یک ماه بدینسو معاش نگرفته اند و اساتیدی که از سوی کمیتهٔ ناروی به کمک مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) استخدام شده اند، از دوماه بدینسو معاش‌ خویش را دریافت نکرده اند.

آنها خواهان پرداخت معاش شان از سوی مستوفیت طالبان شده و می‌گویند که فقر و تنگدستی از یک‌سو و به تعویق افتادن معاش‌شان از سوی دیگر عرصهٔ زندگی را برای‌شان تنگ ساخته است.

علت به تأخیر انداخته شدن میعاد پرداخت معاشات این مدرسین مکاتب از سوی طالبان، تا اکنون هویدا نیست.