عضو پارلمان اروپا: طالبان با بستن مکاتب و ایجاد مدارس، نسل نو جهادی را پروش می‌دهند
عضو پارلمان اروپا: طالبان با بستن مکاتب و ایجاد مدارس، نسل نو جهادی را پروش می‌دهند

خبرگزاری زنان افغان: هنا نویمن، عضو آلمانی پارلمان اروپا، گفته است، طالبان با بستن مکاتب و ایجاد مدارس دینی، می‌خواهند “نسل نو جنگجویان جهادی” را پروش دهند. بانو نویمن به تازگی در پارلمان اروپا، تاکید کرده است که طالبان هر روز محدودیت بر زنان را بیشتر کرده اند با این حال نباید در چگونگی به […]

خبرگزاری زنان افغان: هنا نویمن، عضو آلمانی پارلمان اروپا، گفته است، طالبان با بستن مکاتب و ایجاد مدارس دینی، می‌خواهند “نسل نو جنگجویان جهادی” را پروش دهند.
بانو نویمن به تازگی در پارلمان اروپا، تاکید کرده است که طالبان هر روز محدودیت بر زنان را بیشتر کرده اند با این حال نباید در چگونگی به رسمیت شناخته شدن این گروه حتی فکر کرد.
نویمن تأکید می‌کند که اتحادیه اروپا باید آن‌چه که در افغانستان می‌گذرد را از نزدیک زیر نظر بگیرد و در مورد به‌‌رسمیت شناختن گروه طالبان حتا فکر هم نکند.
این در حالی است که امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، پیش از این گفته است که این سازمان تصمیم دارد نشستی را در روزهای آینده برای بحث در مورد چگونگی شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگزار کند.
این گفته‌های معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، با واکنش‌های انتقادی داخلی و خارجی روبرو شده است.