عفو بین الملل: «آزادی زن مدافع حقوق بشر ندا پروانی و همسرش یک اتفاق مثبت است، او از ابتدا نباید به زندان می‌افتاد»
عفو بین الملل: «آزادی زن مدافع حقوق بشر ندا پروانی و همسرش یک اتفاق مثبت است، او از ابتدا نباید به زندان می‌افتاد»

خبرگزاری زنان افغانستان: سازمان عفو بین‌الملل آزادی ندا پروانی و همسرش را از بند طا.لبان یک اتفاق مثبت خوانده و گفته است که او نباید از ابتدا به زندان می‌افتاد. این سازمان بار دیگر خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط مدافعان حقوق بشر، ژولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و سایر مخالفانی است […]

خبرگزاری زنان افغانستان: سازمان عفو بین‌الملل آزادی ندا پروانی و همسرش را از بند طا.لبان یک اتفاق مثبت خوانده و گفته است که او نباید از ابتدا به زندان می‌افتاد.

این سازمان بار دیگر خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط مدافعان حقوق بشر، ژولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده و سایر مخالفانی است که به دلیل دفاع از حقوق بشر و عدالت به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شده اند.

این در حالی است که شمار زیادی از زنان معترض و فعالان و مدافعان حقوق بشر به شکل خودسرانه از سوی استخبارات طالبان بازداشت و در زندان طالبان به سر می‌برند.