در یک خبرنامه از سوی وزارت دفاع آمده‌است که در جریان این عملیات ۲۸ طالب دیگر نیز زخم برداشته‌اند و ۹۰ عراده موترسایکل به‌دست این نیروها افتاده‌است. در این خبرنامه می‌افزاید که در این حملات مقداری زیادی سلاح و مهمات طالبان نیز، از بین برده شده‌است. در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که روستای “تابین” از وجود […]

در یک خبرنامه از سوی وزارت دفاع آمده‌است که در جریان این عملیات ۲۸ طالب دیگر نیز زخم برداشته‌اند و ۹۰ عراده موترسایکل به‌دست این نیروها افتاده‌است.
در این خبرنامه می‌افزاید که در این حملات مقداری زیادی سلاح و مهمات طالبان نیز، از بین برده شده‌است.
در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که روستای “تابین” از وجود طالبان پاکسازی شده‌است و سه پلچک که در این منطقه تخریب شده بود، دوباره ترمیم و بروی رفت و آمد باز شده‌است.
طالبان تاکنون دربارۀ این عملیات چیزی نگفته‌اند