غضب و فروش زمین های مردمی از سوی فرمانده گروه طالبان در بدخشان 
غضب و فروش زمین های مردمی از سوی فرمانده گروه طالبان در بدخشان 
منابع محلی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که جمعه فاتح ولسوال طالبان در بدخشان در ولسوالی های درواز زمین های زراعتی را غضب نموده و به اقوام و نزدیکانش به فروش رسانیده اند. 

منابع محلی به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که جمعه فاتح ولسوال طالبان در بدخشان در ولسوالی های درواز زمین های زراعتی را غضب نموده و به اقوام و نزدیکانش به فروش رسانیده اند.

گفته شده است که جمعه فاتح از سال ها بدینسو مردم را به مرگ به واسطه توپ و تفنگ و زندان تهدید می‌کند که حتی در موردی بزرگان و محاسن سفیدان را مورد لت و کوب قرار داده است.

باشندگان قریه های بلهدا، ریگوارگ، سندک و نسی ولایت بدخشان می‌گویند ؛ جمعه فاتح ولسوال طالبان زمین های که سال ها از ما بوده و کشت و کار میکردیم را غضب نموده و هر زمین را به مقدار ۵۰،۰۰۰ افغانی به فروش رسانیده اند.

مقامات بزرگ طالبان در بدخشان هنوز اظهار نظر نموده و خواستار مانع غصب زمین ها شده اند ولی اقدام جدی از سمت جمعه فاتح صورت نگرفته است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان