فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران: طا.لبان تمام خبرنگاران زندانی را آزاد کنند
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران: طا.لبان تمام خبرنگاران زندانی را آزاد کنند

خبرگزاری زنان افغانستان: فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در واکنش به بازداشت عبدالرحیم محمدی، خبرنگار “تلویزیون تمدن” در قندهار و محکوم‌شدن سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول “رادیو نسیم” در دایکندی از سوی طا.لبان، خواستار آزادی فوری همه‌ی خبرنگاران از زندان این گروه شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نقض حقوق رسانه‌های افغانستان با بازداشت و محکومیت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران در واکنش به بازداشت عبدالرحیم محمدی، خبرنگار “تلویزیون تمدن” در قندهار و محکوم‌شدن سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول “رادیو نسیم” در دایکندی از سوی طا.لبان، خواستار آزادی فوری همه‌ی خبرنگاران از زندان این گروه شده است.

این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نقض حقوق رسانه‌های افغانستان با بازداشت و محکومیت خبرنگاران روز به روز افزایش یافته‌است.

در اعلامیه‌ی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران چنین نگاشته شده است. “اداره‌ی استخبارات طا.لبان در شهر قندهار در ۴ ماه سپتامبر عبدالرحیم محمدی را احضار کرد و از آن روز تاکنون خبری از سرنوشت وی در دست نیست”.

به گزارش این نهاد، محل نگهداری و دلیل بازداشت این خبرنگار هنوز روشن نیست و اداره‌ی استخبارات طا.لبان در قندهار در این مورد سکوت اختیار نموده و تاهنوز چیزی نگفته‌است.

این فدراسیون اضافه کرده‌است سلطان‌علی جوادی مدیر مسئول رادیو نیسم در ولایت دایکندی از سوی دادگاه طا.لبان به یک سال زندان محکوم گردیده‌است، دلیل زندانی شدن آقای جوادی تبلیغ علیه‌ گروه طا.لبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی خوانده شده است.

این نهاد افزوده‌است اگر این روند ادامه یابد، جامعه‌ی آسیب‌پذیر رسانه‌ای مجبور می‌شود گزارش‌دهی را به‌طور کامل متوقف کند.

با این حال، جامعه‌ی بین‌المللی باید بر طا.لبان فشار وارد کند تا تخلفات خود علیه رسانه‌ها و آزادی مطبوعات را متوقف کنند.