فرانسه جایزه‌ سیمون وی را به حبیبه سرابی اهدا می‌کند.
فرانسه جایزه‌ سیمون وی را به حبیبه سرابی اهدا می‌کند.

سفارت فرانسه در کابل اعلام کرده به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، “جایزه‌ سیمون وی جمهوری فرانسه برای زنان” به حبیبه سرابی، عضو هیأت دولت در مذاکرات صلح با طالبان اهدا می‌شود. حبیبه سرابی قبلا به عنوان اولین والی زن در افغانستان در بامیان و وزیر زنان نیز کار کرده است. سیمون وی، […]

سفارت فرانسه در کابل اعلام کرده به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، “جایزه‌ سیمون وی جمهوری فرانسه برای زنان” به حبیبه سرابی، عضو هیأت دولت در مذاکرات صلح با طالبان اهدا می‌شود.
حبیبه سرابی قبلا به عنوان اولین والی زن در افغانستان در بامیان و وزیر زنان نیز کار کرده است.
سیمون وی، زن بهودی فرانسوی بود که از‌ اردوگاه آشویتس نازی جان سالم به در برد و وزیر صحت فرانسه شد. خانم وی نخستین رئیس پارلمان اروپا بود و در ۳۰ جون ۲۰۱۷ درگذشت. در فرانسه از او به عنوان قهرمان پیروزی زنان در تصویب قانون حق سقط جنین، و یکی از زنان تأثیرگذار یاد می‌شود.
سفارت فرانسه در کابل گفته که این جایزه به افراد و گروه‌هایی که در زمینه حقوق زنان کار کرده اند، اهدا می‌شود.