فعالان حقوق زن در بدخشان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و ژولیا پارسی شدند
فعالان حقوق زن در بدخشان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و ژولیا پارسی شدند

خبرگزاری زنان افغانستان:فعالان حقوق زن در بدخشان طی یک گردهمایی اعتراضی خواستار رهایی بی قید و شرط ندا پروانی و ژولیا پارسی از بند طالبان شدند. اعضای جنبش زنان عدالتخواه افغانستان در بدخشان در واکنش به دستگیری و سرکوب زنان معترض از سوی گروه تروریستی طالبان دست به اعتراض زدند و با صدور یک قطعنامه، […]

خبرگزاری زنان افغانستان:فعالان حقوق زن در بدخشان طی یک گردهمایی اعتراضی خواستار رهایی بی قید و شرط ندا پروانی و ژولیا پارسی از بند طالبان شدند.

اعضای جنبش زنان عدالتخواه افغانستان در بدخشان در واکنش به دستگیری و سرکوب زنان معترض از سوی گروه تروریستی طالبان دست به اعتراض زدند و با صدور یک قطعنامه، آپارتاید جنسیتی طالبان در افغانستان را ننگ تاریخی برای مدعیان دموکراسی و حقوق بشر عنوان کردند.

معترضان همچنان تاکید کردند که نهادهای حقوق بشری در راستای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان به گونه فوری اقدام کند.

در قطعنامه آمده است:« ما یک بار دیگر بصورت جدی خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی از طرف کشور های جهان بویژه نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل در افغانستان هستیم.»

آنان همچنان گفته اند که با گذشت دوسال از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، این گروه از هیچ نوع تاش برای انجام خشونت، جنایت، تبعیض جنسیتی و قومی، تجاوز، بازداشت، شکنجه، قتل های هدفمند، خفه کردن صدای آزادی بیان و حذف کامل زنان از اجتماع دریغ نکرده اند.

در قطعنامه همچنان آمده است:«ما به تکرار از جامعه جهانی، سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهیم، بجای شعار و نشر گزارش های بی اثر باید اقدامات جدی ،فوری و عملی را برای حمایت از زنان و جلوگیری از نقض حقوق بشری، تبعیض جنسیتی و خشونت طالبان روی دست بگیرند.»

این اعتراض در حالیست که افراد استخبارات گروه طالبان، ژولیا پارسی را با پسرش و ندا پروانی را با شوهر و پسرش از خانه های شان دستگیر کردند و با گذشت چندین روز از سرنوشت این زنان هیچ‌ اطلاعی در دست نیست.