فعالین حقوق زن:«وضعیت زنان افغان اسفناک‌تر از آن است که رسانه‌ای می‌شود»
فعالین حقوق زن:«وضعیت زنان افغان اسفناک‌تر از آن است که رسانه‌ای می‌شود»
شماری از فعالین حقوق زن و جنبش‌های که در افغانستان برای زنان دادخواهی می‌کنند، می‌گویند که آمار زنان قربانی خشونت‌های طالبان، بیش‌تر از آن است که در گزارش وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا نشر شده است.

شماری از فعالین حقوق زن و جنبش‌های که در افغانستان برای زنان دادخواهی می‌کنند، می‌گویند که آمار زنان قربانی خشونت‌های طالبان، بیش‌تر از آن است که در گزارش وزارت خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا نشر شده است.

ظریفه سالنگی، عضو جنبش “زنان عدالت‌خواه افغانستان” می‌گوید که وضعیت حقوق بشر بخصوص وضعیت زنان در افغانستان، ناگوارتر از آن است که رسانه‌ای می‌شود.وی می‌افزاید: «علاوه‌بر حامله‌ شدن ۱۶ زن از بین ۹۰ زن زندانی شده توسط طالبان که وزارت خارجه‌ی آمریکا گزارش داده، ده‌ها مورد دیگر به دست ما رسیده که در مناطق دور دست افغانستان، زنان مورد شکنجه، لت‌و‌کوب و بازداشت قرار می‌گیرند. تنها زنان در این کشور مورد خشنونت قرار نمی‌گیرند، بلکه پسر‌های نو‌جوان هم از دست جنایت‌های گروه طالبان در امان نیستند و مورد سو استفاده‌‌ی جنسی قرار می‌گیرند».

جنبش شنبه‌های ارغوانی، با استقبال از نشر گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گویند که در این گزارش، وضعیت حقوق بشر، آزار و اذیت زنان زندانی در افغانستان منعکس گردیده است.

عضای این جنبش با تائید گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، تاکید می‌کنند که وضعیت زندان‌های طالبان و زندانیان در زندان‌های این گروه، اسفناک تر از آنچه است که در گزارش منعکس گردیده است.

در ادامه این اعلامیه آمده است: «ما در “جنبش شنبه های ارغوانی” در ادامه دادخواهی های قبلی یکبار دیگر تاکید می‌نمایم که زندان‌های طالبان شکنجه‌گاه انسان و زنان است، به هیمن دلیل ما خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندان‌های این گروه هستیم».

عضای جنبش شنبه‌های ارغوانی در این اعلامیه از حکومت ایالات متحده آمریکا خواسته اند تا دست از حمایت مادی و معنوی طالبان برداشته و به منظور پایان بخشیدن به درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر آنان فشار وارد نمایند.

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، به نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای در افغانستان اشاره شده است. طالبان در این گزارش متهم به دست داشتن در فساد گسترده و تبعیض قومی، جنسیتی و مذهبی شده‌اند.

در این گزارش آمده که ۹۰ درصد زندانیان طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند و این گروه اعضای خانواده‌های کسانی را که متهم می‌شمارد نیز مورد مواخذه و سوءاستفاده‌های جدی قرار می‌دهد.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان