فعال صلح کیست!
فعال صلح کیست!

وظیفه هر فرد است که نخست با خود از در صلح و آشتی وارد شود. هر فرد نخست باید به خودش کمک کرده و بذرهای آشتی و خوبی و آرامش را در وجود خود نهادینه کند و همان طور که به خود و حقوق خود ارج می گذارد به حق و حقوق دیگران نیز احترام […]

وظیفه هر فرد است که نخست با خود از در صلح و آشتی وارد شود. هر فرد نخست باید به خودش کمک کرده و بذرهای آشتی و خوبی و آرامش را در وجود خود نهادینه کند و همان طور که به خود و حقوق خود ارج می گذارد به حق و حقوق دیگران نیز احترام بگذارد، احترام و روحیه همکاری را بیامورد و در مرحله بعد این دو مهم را به اطرافیانش عرضه کرده و سرانجام روحیه همکاری، همپذیری، احترام به حقوق همدیگر و موارد تأثیرگذار محوکننده خشونت و عقده مندی را در جامعه فرهنگ سازی کند؛ زیرا عواملی چون خشونت و جنگ فضای صلح و آشتی را نابود و بی باوری ها و بی اعتمادی ها را نهادینه می کند.

من منحیث یک فعال صلح، دست از قضاوت و پیش داوری می کشم و به جای آن کوشش به درک افراد می کنم، علت های متعاقب رفتار افراد را جستجو می کنم و به نظریاتش ارج می گذارم. به حقوق مسلم هر شخص احترام گذاشته و معیار قضاوتم نسبت به وقایع را عقل سلیم قرار خواهم داد نه چیزی جز آن!

صلح پیام آشتی و آرامش برای انسان ها دارد، برای همین ما باید در ترویج آن در جامعه و نهادینه کردن آن همه توان خود را به کار بریم. همه ما به عنوان میراث داران این جامعه باید تمام تلاش خود را برای ایجاد صلح در کشور به کار بگیریم. چرا که همان طور که این کشور از نسل های قبلی به ما به ارث می رسد همان طور از ما برای نسل بعد از ما خواهد ماند و اگر ما واقعا خود را در مقابل آینده عزیزانمان مسئول می دانیم باید کمر همت برای ایجاد صلح و امنیت ببندیم تا بتوانیم لااقل حق زندگی و امنیت را که جز اساسی ترین و اولیه ترین حقوق بشر است را برایشان بدهیم؛ چیزی که ما برای آن سالهای زیادی انتظار کشیدیم ولی تا هنوز موفق به دسترسی پیدا کردن به آن نشدیم.

البته باید از نظر دور نداشت که منظور از اینکه گفته می شود ما وظیفه داریم تا برای نسل بعد از خود صلح را بیاوریم به معنی این نیست که برای رسیدن به صلح هر گونه امتیاز را برای طرف منازعه با مردم بدهیم؛ چرا که زیاده خواهی گروه های درگیر منازعه خود راهی برای رفتن به طرف جنگ است و حتی با آمدن صلح، پایدار نخواهد بود و دیر یا زود این صلح یک طرفه به بن بست و چالش مواجه خواهد شد. برای همین در روند مذاکرات فعلی صلح باید از حقوق اولیه مردم دفاع قطعی صورت بگیرد و هرگز بر سر حقوق مردم معامله صورت نگیرد. البته نگرانی بیشتر در حوزه حقوق زنان وجود دارد چرا که زنها تا هنوز قربانی بودند و ممکن است قربانی روند صلح نیز شوند که در این صورت زحمات بیست ساله جامعه جهانی برای رسیدن به یک افغانستان آرام و مترقی به خاک تبدیل خواهد شد.

نویسنده:سلیمه بیان غلامی

اشتراک کننده: اولین دوره آموزش خبرنگاری خبرگزاری زنان افغانستان