قتل یک دختر جوان از سوی برادرش در بدخشان
قتل یک دختر جوان از سوی برادرش در بدخشان

یکی از منابع محلی در بدخشان می گوید بعداز ظهر امروز در ناحیه دوم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان یک دختر جوان توسط برادرش با شلیک گلوله به قتل رسیده است. منبع می افزاید که علت و انگیزه این رویداد تاکنون مشخص نشده است این در حالیست که در این روز ها آمار خودکشی […]

یکی از منابع محلی در بدخشان می گوید بعداز ظهر امروز در ناحیه دوم شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان یک دختر جوان توسط برادرش با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

منبع می افزاید که علت و انگیزه این رویداد تاکنون مشخص نشده است

این در حالیست که در این روز ها آمار خودکشی و قتل های عمدی خیلی زیاد بلند رفته است و به ویژه ولایات شمالی افغانستان هر روز شاهد یکی دو رویداد میباشد.