لت و‌کوب زنان بدون چادر نماز از سوی امر به معروف در هرات
لت و‌کوب زنان بدون چادر نماز از سوی امر به معروف در هرات

خبرگزاری زنان افغانستان: از یک هفته به این سو نظارت و سخت‌گیری‌ها در برابر پوشش زنان در هرات جدی‌تر از قبل شده است. شماری از شهروندان هرات که شاهد عینی بوده اند می‌گویند، افراد امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف این ولایت، شماری از زنان و دختران را به‌دلیل پوشیدن مانتو […]

خبرگزاری زنان افغانستان: از یک هفته به این سو نظارت و سخت‌گیری‌ها در برابر پوشش زنان در هرات جدی‌تر از قبل شده است.

شماری از شهروندان هرات که شاهد عینی بوده اند می‌گویند، افراد امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف این ولایت، شماری از زنان و دختران را به‌دلیل پوشیدن مانتو از ریکشا پایین و سپس لت‌وکوب کرده اند و همچنان آنان را برای چندین دقیقه‌ در محضر عام نیز ایستاده کردند.

ای در حالی‌ست که از یک هفته به این سو، برای راننده‌های تاکسی و ریکشا هشدار داده شده تا زنانی که مانتو داشته و یا صورت شان با ماسک پوشیده نباشد را نباید انتقال دهند.

این راننده‌ها می‌گویند که برای آنان هشدار داده شده که اگر راننده‌ای از این دستور سرپیچی کند، ۱۴ هزار افغانی جریمه و سه شب زندانی خواهند شد.

شماری از زنان و دختران در هرات از وضعیت کنونی سخت نگران بوده و می‌گویند که محدودیت‌های وضع شده، هر روز زندگی را برای آنان دشوارتر از قبل ساخته است.
آنان می‌گویند سازمان‌های جهانی و نهادهای حامی از حقوق زنان، در برابر ظلمی که به مقابل زنان افغانستان می‌شود، سکوت کردن و هیچ راه بیرون رفتی از این وضعیت ندارند.

در در رابطه به این موضوع تا اکنون فرمان رسمی به صورت مکتوب صادر نشده است اما گفته می‌شود که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در هرات به اتحادیه‌های رانند‌های تاکسی و ریکشا به‌گونه‌ی شفاهی دستور داده است که نباید تاکسی‌ها‌ و ریکشاها زنان مانتوپوش را انتقال دهند.