لت و کوب یک آموزگار از سوی طالبان در دایکندی
لت و کوب یک آموزگار از سوی طالبان در دایکندی

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند، طالبان در ولسوالی سنگتخت‌وبندر ولایت دایکندی، روز (سه‌شنبه، ۲۸سنبله) یک آموزگار را به دلیل آموزش پنهانی به دختران لت‌وکوب و پس از آن زندانی کرده است. به گفته منابع، این آموزگار پس از چند ساعت بازداشت، با پادرمیانی بزرگان محلی از بند طالبان آزاده شده است. این در حالی […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی می‌گویند، طالبان در ولسوالی سنگتخت‌وبندر ولایت دایکندی، روز (سه‌شنبه، ۲۸سنبله) یک آموزگار را به دلیل آموزش پنهانی به دختران لت‌وکوب و پس از آن زندانی کرده است.

به گفته منابع، این آموزگار پس از چند ساعت بازداشت، با پادرمیانی بزرگان محلی از بند طالبان آزاده شده است.

این در حالی است که بیش از دو سال می‌شود دختران از آموزش محروم هستند و طالبان همواره کسانی را که به دختران آموزش می‌دهند لت و کوب و یا هم زندانی کرده اند.